Witamy w sklepie MotoGustaw!

 Składanie i realizacja zamówień

1. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się poprzez:

a. stronę www.motogustaw.pl,

b. zamówienie telefoniczne  pod numerem telefonu podanymi na stronie http://motogustaw.pl/kontakt

Korzystanie przez Klienta z możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 243), z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient

2. Klient, przeglądając strony Sklepu internetowego, w szczególności prezentujące towary, usługi, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.

3. Przed złożeniem Zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie internetowym, w którym określa:

a. adres dostawy,

b. sposób dostawy,

c. formę płatności za produkt,

d. w polu uwagi: dodatkowe informacje, prośby, uwagi dotyczące zamówienia.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedający przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji.

6. W przypadku zamówień składanych w trybie przewidzianym w pkt.1 lit. c Sprzedający przesyła Klientowi informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

7. W przypadku płatności przelewem -przedpłata na rachunek bankowy, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym ceny złożonego zamówienia, widocznej w podsumowaniu zamówienia..

8. W przypadku niedostępności zamówionego  produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w  magazynie, bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym przez pracowników obsługi drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu lub anulowania zamówienia.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany przez pracowników obsługi o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

10. Zamówienia można składać całą dobę w każdym dniu roku. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00 oraz w dni o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 90) będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedający realizuje zamówienia wg kolejności ich składania. Z zastrzeżeniem pkt. 7 Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w jak najszybszym czasie nie później w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

12. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czynności związanych z przewozem przesyłki do Klienta, które z reguły wynoszą od 24 do 48 godzin.

13. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu.

14. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta na etapie składania zamówienia. Paragon bądź faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

15. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail z pracownikami obsługi .

Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

16. Wysyłka towarów realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 18:00.

Proszę czekać...